IDCŽM Křižovatka Příchovice

Centrum mládeže Křižovatka, známé také prostě jako „Příchovice“, je místem stálého přijetí všech, kdo sem přijedou. Především slouží mladým lidem, kteří chtějí strávit nějaký čas ve společenství svých vrstevníků, sdílejících základní lidské a křesťanské hodnoty. Stálý tým několika mladých dobrovolníků, tzv. „týmáků“, spolu s knězem se snaží zde vytvářet domov pro každého příchozího.

Krom nepřetržité otevřenosti nabízí naše centrum nejrůznější výchovně vzdělávací programy (např. kurz A - animátorský kurz ALEF, kurz B - příprava na biřmování, svátost křesťanské dospělosti, prázdninové akce atd.). Díky popoře Biskupství litoměřického, MŠMT a mnoha dalších dárců, je stále možné přebývat u nás za dobrovolný příspěvek.

Více informací o našem centru najdete pod záložkou „o nás“. Máte-li zájem nás navštívit, rozklikněte si záložku „chceš přijet?“.

Těšíme se na setkání s Vámi.

P. Jiří Smolek a tým

                      Logo MŠMT

2022-10-16 00:56:27

Online pohled ze Štěpánky

Aktuální teplota: °C (html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">)

Za poskytnutá data děkujeme obci Kořenov