Pravidelné aktivity


Výuka náboženství

Výuka katolického náboženství pro děti probíhá každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 na faře v Příchovicích.

Přihláška pro školní rok 2021/22 ke stažení zde.


Společenství mládeže

Kromě aktivit IDCŽM Křižovatka nabízíme mladým lidem setkávání na faře v Příchovicích ve čtvrtek večer, jednou za 14 dní.


Společenství rodin

Setkání rodin se koná vždy první neděli v měsíci na faře v Příchovicích.


Hovory o víře

Setkání pro všechny, kdo mají zájem poznat křesťanskou víru, se koná ve čtvrtek jednou za měsíc na faře v Příchovicích.